Lịch trực tết mậu Tuất của Ủy ban nhân dân xã Triệu Trung năm 2018

Thứ năm - 01/02/2018 14:16
Ảnh lịch tực tết
Ảnh lịch tực tết
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TRIỆU TRUNG
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:     /DS-UBND Triệu Trung, ngày 30 tháng 01 năm 2018
 
LỊCH TRỰC
TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT NĂM 2018
 
STT Thời gian dương lịch Thời gian âm lịch Họ và tên Chức vụ Điện thoại
  1.  
07h ngày 14/02 đến 07h ngày 15/02/2018 07h ngày 29/12 đến 07h ngày 30/12/âm lịch Nguyễn Xuân Bình UVUB 01238991662
  1.  
07h ngày 15/02 đến 07h ngày 16/02/2018 07h ngày 30/12 đến 07h ngày 01/01/âm lịch Phan Văn Quang UVUB 0982112731
  1.  
07h ngày 16/02 đến 07h ngày 17/02/2018 07h ngày 01/01 đến 07h ngày 02/01/âm lịch Nguyễn Phước Dĩnh Phó Bí thư – Chủ tịch UBND xã 0979334081
  1.  
07h ngày 17/02 đến 07h ngày 18/02/2018 07h ngày 02/01 đến07h ngày 03/01/âm lịch Phan Văn Quang UVUB 01238991662
  1.  
07h ngày 18/02 đến 07h ngày 19/02/2018 07h ngày 03/01 đến 07h ngày 04/01/âm lịch (Tết) Phan Văn Tiệm Phó chủ tịch UBND xã 01677428777
  1.  
07h ngày 19/02 đến 07h ngày 20/02/2018 07h ngày 04/01 đến 07h ngày 05/01/âm lịch Nguyễn Xuân Bình UVUB 0982112731
  1.  
07h ngày 20/02 đến 17h ngày 21/02/2018 07h ngày 05/01 đến 17h ngày 06/01/âm lịch Nguyễn Phước Dĩnh Phó Bí thư – Chủ tịch UBND xã 0979334081
 
 
      NGƯỜI LẬP
 
 
 
 
Nguyễn Thị Huế
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
            CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Nguyễn Phước Dĩnh
 
 
 
 
UBND XÃ TRIỆU TRUNG
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 
PHÊ DUYỆT
Ngày     tháng    năm 2018
CHỦ TỊCH UBND XÃ
 
 
 
 
Nguyễn Phước Dĩnh
DANH SÁCH
Trực SSCĐ bảo vệ tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
 
TT Thời gian dương lịch Thời gian âm lịch Trực chỉ huy Trực chiến Chức vụ
1 07h ngày 14/02 đến 07h ngày 15/02/2018 07h ngày 29/12 đến 07h ngày 30/12/âm lịch Phạm Văn Hùng – Phó Chỉ huy trưởng Nguyễn Công Lân
Lê Văn Duẩn
Nguyễn Đạt
Lê Hoài Nam
Nguyễn Văn Triền
BTCĐ
Chiến sỹ
Chiến sỹ
Chiến sỹ
Chiến sỹ
2 07h ngày 15/02 đến 07h ngày 16/02/2018 07h ngày 30/12 đến 07h ngày 01/01/âm lịch
 
Nguyễn Xuân Bình –CHT Ban CHQS xã Nguyễn Xuân Long
Nguyễn Quang Trung
Nguyễn Sang
Nguyễn Văn Bằng
Nguyễn Quang Văn
AT
Chiến sỹ
Chiến sỹ
Chiến sỹ
Chiến sỹ
3 07h ngày 16/02 đến 07h ngày 17/02/2018 07h ngày 01/01 đến 07h ngày 02/01/âm lịch
(Tết)
Phạm Văn Hùng – Phó Chỉ huy trưởng Nguyễn Công Lân
Lê Văn Duẩn
Nguyễn Đạt
Lê Hoài Nam
Nguyễn Văn Triền
BTCĐ
Chiến sỹ
Chiến sỹ
Chiến sỹ
Chiến sỹ
4 07h ngày 17/02 đến 07h ngày 18/02/2018 07h ngày 02/01 đến07h ngày 03/01/âm lịch
 
(Tết)
Nguyễn Xuân Bình –CHT Ban CHQS xã Nguyễn Xuân Long
Nguyễn Quang Trung
Nguyễn Sang
Nguyễn Văn Bằng
Nguyễn Quang Văn
AT
Chiến sỹ
Chiến sỹ
Chiến sỹ
Chiến sỹ
5 07h ngày 18/02 đến 07h ngày 19/02/2018 07h ngày 03/01 đến 07h ngày 04/01/âm lịch (Tết) Phạm Văn Hùng – Phó Chỉ huy trưởng Nguyễn Công Lân
Lê Văn Duẩn
Nguyễn Đạt
Lê Hoài Nam
Nguyễn Văn Triền
BTCĐ
Chiến sỹ
Chiến sỹ
Chiến sỹ
Chiến sỹ
6  
07h ngày 19/02 đến 07h ngày 20/02/2018
07h ngày 04/01 đến 07h ngày 05/01/âm lịch
(Tết)
Nguyễn Xuân Bình – CHT Ban CHQS xã Nguyễn Xuân Long
Nguyễn Quang Trung
Nguyễn Sang
Nguyễn Văn Bằng
Nguyễn Quang Văn
AT
Chiến sỹ
Chiến sỹ
Chiến sỹ
Chiến sỹ
7 07h ngày 20/02 đến 17h ngày 21/02/2018 07h ngày 05/01 đến 17h ngày 06/01/âm lịch Phạm Văn Hùng – Phó Chỉ huy trưởng Nguyễn Công Lân
Lê Văn Duẩn
Nguyễn Đạt
Lê Hoài Nam
Nguyễn Văn Triền
BTCĐ
Chiến sỹ
Chiến sỹ
Chiến sỹ
Chiến sỹ
 
 
 
Triệu Trung, ngày 30 tháng 01 năm 2018
TM. BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ
CHỈ HUY TRƯỞNG
 
 
 
 
Nguyễn Xuân Bình
 
 
 
 
 
     
UBND XÃ TRIỆU TRUNG
BAN CÔNG AN XÃ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:        /DS-CA
Triệu Trung, ngày 30 tháng 01 năm 2018
 
 
 
PHÊ DUYỆT
Ngày      tháng      năm 2018
CHỦ TỊCH UBND XÃ
 
 
 
 
Nguyễn Phước Dĩnh
LỊCH TUẦN TRA MẬT PHỤC
(từ ngày 15/02/2018 đến ngày 22/02/2018)
 
 
 
Thời gian Người tham gia Địa điểm Số điện thoai DĐ Ghi chú
15/02/2018 Phan Văn Quang
Nguyễn Quang Vinh
Nguyễn Minh Đức
Nguyễn Xuân Lúa
Hoàng Công Đoan
Đoàn Ngọc Việt
Nguyễn Chơn Sung
Địa bàn toàn xã 01238991662
 
Phan Văn Quang, tổ trưởng
Mỗi ca trực tuần tra mật phục gồm 07 đ/c (bố trí 01 đc làm tổ trưởng) thời gian 24/24
16/02/2018/ Hố Văn Tuấn
Phan Văn Trang
Nguyễn Văn Năm
Hồ Văn Trường
Phan Văn Bình
Nguyễn Hữu Lớn
Địa bàn toàn xã 01647363234 Tổ trưởng Hồ Văn Tuấn
 
17/02/2018 Phan Văn Quang
Nguyễn Quang Vinh
Nguyễn hữu  Lớn
Phan văn Bình
Nguyễn Xuân Lúa
Hoàng công nhật
Hồ Văn Trường
Địa bàn toàn xã   Tổ trưởng Phan Văn Quang
 
18/02/2018 Hố Văn Tuấn
Nguyễn Minh Đức
Phan Văn Phụng
Nguyễn Văn Năm
Doàn Ngọc Việt
Nguyễn Chơn Sung
Địa bàn toàn xã   Tổ trưởng Hồ Văn Tuấn
 
19/02/2018 Phan Văn Quang
Nguyễn Quang Vinh
Nguyễn hữu  Lớn
Phan văn Bình
Nguyễn Xuân Lúa
Hoàng công nhật
Hồ Văn Trường
Địa bàn toàn xã   Tổ trưởng Phan Văn Quang
 
20/02/2018 Hố Văn Tuấn
Nguyễn Minh Đức
Phan Văn Phụng
Nguyễn Văn Năm
Doàn Ngọc Việt
Nguyễn Chơn Sung
Địa bàn toàn xã   Tổ trưởng Hồ Văn Tuấn
21/02/2018 Phan Văn Quang
Nguyễn Quang Vinh
Nguyễn hữu  Lớn
Phan văn Bình
Nguyễn Xuân Lúa
Hoàng công nhật
Hồ Văn Trường
Địa bàn toàn xã   Tổ trưởng Phan Van Quang
22/02/2018 Hố Văn Tuấn
Nguyễn Minh Đức
Phan Văn Phụng
Nguyễn Văn Năm
Doàn Ngọc Việt
Nguyễn Chơn Sung
Địa bàn toàn xã   Tổ trưởng Hồ Văn Tuấn
                                     
 
                                                                                                                                                                                  TRƯỞNG CÔNG AN XÃ
 
 
 
                                                                                                                                                                                  Phan Văn Quang
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây